Trix Huizinga

Trix Huizinga is afdelingshoofd maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Brunssum en associate member van Movisie.

Trix Huizinga

Werkgever: Gemeente Brunssum

Functie: afdelingshoofd maatschappelijke ontwikkeling

Kernwoorden: zelf, maar niet alleen, samen

 

In de gemeente Brunssum heeft de gemeenteraad onlangs de visie voor het sociaal domein van Brunssum “Wij zijn Brunssum” vastgesteld. Deze visie is in samenwerking met partners in de sociaal/maatschappelijke omgeving, raadsleden, professionals en burgers tot stand gekomen. Een uniek proces! Dat is gelijk kenmerken voor Brunssum. Met lef en creativiteit neemt men initiatieven, zoeken we naar oplossingen en proberen we onze ambities te realiseren.
 
Op dit moment is de gemeente Brunssum aan de slag om voor de burger de toegang tot het sociaal domein zodanig te organiseren dat het niet uitmaakt aan welk loket hij/zij zich meldt. De burger wordt altijd (be)geleid naar de ondersteuning die nodig is: een integrale werkwijze.
 
Ook loopt er in Brunssum een pilot waarbij de gemeente ontmoeting tussen burgers, vrijwilligers, verenigingen, professionals in het sociaal en maatschappelijke domein faciliteert. De gedachte hierachter is dat door ontmoeting verbindingen en initiatieven ontstaan waardoor een beroep op een gemeentelijke voorziening (nog) niet nodig is óf juist eerder ondersteuning gevonden wordt als er een probleem is.