Wil Evers

Wil Evers is beleidsmedewerker bij de gemeente Deurne en Associate member van Movisie.

Wil is een verbinder met een brede kijk op mens en maatschappij. Eén van de belangrijkste taken is volgens hem het leggen en onderhouden van goede contacten. Netwerken dus. De formule E = K x A is hem op het lijf geschreven. Het effect (E) van inzet wordt bepaald door de kwaliteit (K) die je levert en de mate waarin je interventie of bijdrage door de ander wordt geaccepteerd (A).  Hier is volgens hem nog heel veel te winnen. Wil: 'Gemeenten staan heel dik op achterstand.  Het imago dat praten met de gemeente, heulen met de vijand is, moet geslecht worden. Gemeenten moeten meer in het standje meedenken in plaats van tegendenken.'

Wil Evers

In het kort

Werkgever: Gemeente Deurne
Functie: Beleidsmedewerker
Kernwoorden: Verbinder

Wil vindt het van belang om binnen het sociaal domein los te komen van diensten en producten. Het gaat om de mens. Wil: 'Diensten en producten zijn ondersteunend. Dat betekent dat je maatwerk moeten kunnen leveren en het belangrijkste kenmerk van maatwerk is verschil durven maken. We moeten dus veel meer buiten de lijntjes kleuren en iets wat niet kan, als uitdaging beschouwen.
Zo zit ik ook in mijn werk.'

Wil houdt zich vooral bezig met:

  • Cliëntondersteuning, onafhankelijk en niet-onafhankelijk, betaald en onbetaald en de onderlinge verbindingen
  • Overbruggingsproblematiek Wmo/WLZ/ZVW
  • Erfbetreders, gespecialiseerde cliëntondersteuners voor ondernemers in het buitengebied (vaak boeren) die gedwongen worden te stoppen of om te schakelen en die in de nabije toekomst de consequenties van de transitie van het buitengebied voorgeschoteld krijgen
  • Lokale zorginitiatieven zoals Zorgcoöperatie Helenaveen, Ons Plekske Liessel
  • Proeftuin Deurne, klantbenadering vanuit de vragen: wat wil je, wat kun je en wat heb je nodig. Samenwerking met GGZ, woningcorporatie en de welzijnsstichting met de overige partijen iets verder op de achtergrond
  • Samenwerking met de eerstelijn gezondheidszorg
  • Gemeentelijk dienstverleningsconcept
  • Maatschappelijke structuur visie