Andries Kroese

Andries Kroese is beleidsmedewerker bij Zorgbelang Groningen en Associate member van Movisie.

Foto van Andries Kroese

  • Ontwikkelaar van 'Werken aan Wensen'
  • Adviseur Aandacht voor Iedereen (2012-2017)
  • Adviseur/projectleider  Burgerparticipatie Nieuwe Stijl in Groningen en Friesland
  • Procesondersteuner sociaal domein in twee gemeenten in de provincie Groningen
  • Netwerk in alle twaalf gemeenten van de provincie Groningen (Colleges B&W, beleidsadviseurs sociaal domein, jeugd, passend onderwijs, vervoer)

In het kort

Werkgever: Zorgbelang Groningen
Functie: Beleidsmedewerker
Kernwoorden: Beleidsprocessen, versnellen, verbeteren

'Meer welzijn…'

Posities en rollen doen rare dingen met mensen. Burger, cliënt, beleidsmedewerker, sociaal werker, wethouder, secretaris, gemeenteraadslid, adviesraadslid… je kunt het allemaal zijn. In georganiseerde vorm sta je echter wel tegenover elkaar. Temidden van alle partijen en organisaties die betrokken zijn bij veranderingen en verbeteringen op het sociaal domein en de sociale basis in de gemeente, is er vaak niemand in de juiste positie om de rol van procesondersteuner vrijelijk (belangeloos, onafhankelijk) te vervullen. Toch hangt het willen versnellen of verbeteren van processen af van de invulling van die rol. Maak van alle dialogen een tripartite overleg, dán schiet je pas op. Dertig jaar ervaring. Veel kennis van de inhoud. Maar vooral veel verstand van en ervaring met (beleids) processen in gemeenten. Dat is wat ik meebreng.