Anita van Leeuwen

Anita van Leeuwen is projectleider bij Zorgbelang Brabant | Zeeland en Associate member van Movisie.

Foto van Anita van Leeuwen

Anita van Leeuwen van Zorgbelang Brabant I Zeeland kent de vele hoeken van het sociale domein. Ze werkte onder meer als algemeen coördinator bij een regionale instelling voor VluchtelingenWerk, als adviseur voor een provinciale organisatie voor jeugdzorg- en jeugdwelzijnswerk en als adviseur voor een adviesbureau voor Sociale kwaliteit.

In het kort

Werkgever: Zorgbelang Brabant | Zeeland
Functie: Projectleider
Kernwoorden: Mantelzorgondersteuning, Wmo, leefbaarheid, burgerparticipatie, jeugdparticipatie, verbinder

Ze is oprichter van de Stichting Informele Zorg Twente (mantelzorgondersteuning) en ontwikkelde in 2008 in opdracht van de gemeente Arnhem de participatiemethode de Bronmethodiek. Een van de eerste methodieken in Nederland die uitging van talenten en competenties van burgers. (Deze methode was lange tijd één van de 5 meest gedownloade methodieken van de databank Effectieve sociale interventies van Movisie).  Deze methode  werd door de gemeente Arnhem ingezet in  het kader van de WMO en leefbaarheid in wijken en buurten. Bij Zorgbelang Brabant I Zeeland is ze als projectleider betrokken bij het project Burgerparticipatie Nieuwe Stijl en een project voor jeugdparticipatie in 21 gemeenten in Zuidoost Brabant. In haar eigen gemeente, de gemeente West Maas en Waal werkt ze samen met andere organisaties aan oprichting van een alliantie tegen financieel misbruik van kwetsbare ouderen.

Anita is een inspirerende verbinder die goed buiten de gebaande paden kan denken en kwetsbare mensen centraal zet. Ze deelt haar brede kennis graag en staat open voor nieuwe ideeën en inzichten. Om samen geïnspireerd te worden en  te blijven. Dat maakt dat ze graag deelneemt als associate member om samen met anderen al lerenderwijs te werken aan de versnelling van de transformatie in het sociaal domein.