Antoinet Wijnakker

Antoinet Wijnakker is sociaal werker en jeugdprofessional bij Sociom, Welzijnsinstelling Land van Cuijk en Associate member van Movisie.

Antoinet Wijnakker

Zij zorgde er enkele jaren geleden voor dat haar organisatie Land van Cuijk aan blended hulpverlening doet, zowel offline als online begeleiding. Dat is een van de redenen waarom zij werd uitgeroepen tot Sociaal werker van het jaar 2013.

In het kort

Werkgever: Sociom, Welzijnsinstelling Land van Cuijk
Functie: Sociaal werker en jeugdprofessional
Kernwoorden: Jongeren, preventie

Jongeren zitten vaak met allerlei vragen. Over vriendschap, relaties, social media, school, seks en het gebruik van drank en drugs. Ze delen hun vragen niet altijd met ouders of iemand anders bij wie hun vragen veilig zijn. Daarnaast proberen ze vaak antwoorden te vinden via het internet. Maar juist die informatie is niet altijd correct en veilig. En niet iedereen op het internet is betrouwbaar. Jongeren kunnen via Whatsapp contact leggen met de jeugdprofessionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin Land van Cuijk (CJG). Daarvoor werd Appke in het leven geroepen.

Via Appke krijgen jongeren een passend antwoord op hun vraag van een deskundige jeugdprofessional. Misschien zijn ze daarmee dan al voldoende geholpen. Als de vraag wat lastiger is, dan bespreekt de jeugdprofessional samen met de jongere wat de beste aanpak en oplossing is. In overleg met de jongere worden eventueel ook ouders en opvoeders bij de oplossing betrokken. Antoinet Wijnakker is een van de sociaal werkers bij de Land van Cuijkse welzijnsinstelling Sociom die een radicaliseringstraining heeft gehad. 'Ik vind het goed dat de gemeente Cuijk vooroploopt door deze trainingen aan te bieden. Zo laat je zien dat je wilt leren, dat je voortdurend bezig bent om je preventie op orde te houden.'