Astrid Veerman

Astrid is sociaal professional en associate member van Movisie.

Astrid Veerman

 

Werkgever: Tijd voor Meedoen

Functie: Directeur, sociaal ondernemer

Kernwoorden: Doorzetter, gericht op de burger

 

Astrid Veerman ontwikkelde de methodiek ‘Tijd voor Meedoen’. Het is een innovatieve manier om mensen (weer) mee te laten doen in de samenleving. Mensen met -zoals Astrid dit noemt- “sociale overwaarde”. Mensen met talenten en ideeën en mensen die iets zoeken worden bij elkaar gebracht en gestimuleerd om hun passie te volgen. Zo krijgen talloze burgerinitiatieven vorm, zonder dat op voorhand vast staat wat dit voor initiatieven zouden moeten zijn. Het is een unieke methode, waar zelfregie van mensen niet alleen met de mond wordt beleden, maar ook in de praktijk daadwerkelijk ten uitvoer wordt gebracht. 

Met haar aanpak koos Astrid niet de gemakkelijkste weg. Ze kreeg te maken met tal van (bureaucratische) hindernissen. Toch zette zij door, omdat zij merkte dat haar aanpak werkte. Inmiddels hebben vele honderden mensen hun passie ontdekt en hun droom kunnen verwezenlijken. 

Tijd voor Meedoen begon als experiment vanuit Versa Welzijn, maar is inmiddels een zelfstandige vereniging geworden, waar Astrid nog dagelijks met hart en ziel directeur van is. Om haar heen heeft zij een grote groep betrokken ‘deelnemers’, die onbetaald werk doen voor Tijd voor Meedoen en hierdoor niet alleen op hun beurt ook weer aan hun eigen passie werken, maar dat ook mogelijk maken voor anderen. 

Astrid is bereid en in staat om de werkzame elementen vanuit de methodiek van Tijd voor Meedoen ook met andere gemeenten en welzijnsorganisaties te delen.