Collin den Braber

Collin den Braber werkt bij de Avans hogeschool als docent-onderzoeker. Ook is hij associate member bij Movisie.

Collin is als cultuurpsycholoog verbonden aan de opleiding social work waar hij vooral uitvoerend vakdocent is. In de opleiding houdt hij zich bezig met de onderwerpen politisering, samenlevingsopbouw en opbouwwerk. Daarnaast is hij betrokken bij het Nederlands Vlaams Netwerk voor de toepassing van de capabilitybenadering in het sociaal domein.

Collin den Braber

In het kort

Werkgever: Avans Hogeschool, Academie voor Welzijn, Educatie en Gezondheid, Opleiding Social Work Breda (voltijd)
Functie: docent-onderzoeker
Kernwoorden: een kritische onderzoeker en een radicaal humanistische possibilist die blijft geloven in de mogelijkheden van een betere toekomst.

In het verlengde van zijn werk als hbo docent social work doet hij als buitenpromovendus onderzoek bij de Universiteit Twente naar het politiserend handelingsvermogen van opbouwwerkers in tijden van crisis. Hij focust zich daarbij op de vraag hoe je door middel van de organisatie van de publieke dialoog de kloof tussen de burgers/ de gemeenschap en de systeemwereld van de overheid kan overbruggen, in de tussenruimte.