Dhian Sioe Lie

Dhian Sioe Lie is voorzitter van de ­Kring Andragologie UvA en Associate Member van Movisie.

Dhian Sioe Lie is actief in de UvA Kring Andragologie, een (professionele) leergemeenschap van andragologen en hun geestverwanten die – op basis van hun jarenlange beroepservaring in uiteenlopende sectoren – de kennisontwikkeling op het gebied van sociale veranderprocessen proberen verder te brengen. Hij is vooral nieuwsgierig naar de ervaringen, perspectieven en inzichten van andere mensen. 

Dhian Sioe Lie

In het kort

Werkgever: ­Kring Andragologie UvA
Functie: Voorzitter
Kernwoorden: Grenswerker tussen mensen, sectoren, micro-meso-macro, verbinder van praktijk en theorie vanuit de andragologische benadering

Actuele thema’s koppelt hij graag aan theoretische denkers – in een collegereeks bijvoorbeeld - met als focus de vraag: hoe kan gericht menselijk handelen effectief invloed hebben op ons leven en de samenleving om ons heen. In zijn eigen beroepspraktijk was hij 25 jaar landelijk actief als organisatieadviseur, projectleider en (interim-)manager in de Volkshuisvesting, met name in de grote steden. Daarna als zelfstandig consultant op het gebied van sociale innovatie. Vooral geïnspireerd door de Afrikaans Ubuntu-filosofie. Dit heeft o.a. geresulteerd in de dialoogmethode ‘het ubuntugesprek’.