Gerard Lohuis

Gerard Lohuis is sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij BuurtzorgT Groningen en richt zich vooral op de sociale psychiatrie. En hij is associate member van Movisie.

Hij is actief als trainer bij Rino Groep Utrecht, docent en opleider aan de Hanzehogeschool  Groningen en redacteur van het tijdschrift Sociale Psychiatrie.

Gerard Lohuis

In het kort

Werkgever: BuurtzorgT Gronignen Centrum Oost, Hanzehogeschool Groningen, Rino Groep Utrecht
Functie: SPV
Kernwoorden: krachtgericht werken, sociale psychiatrie, netwerker, belevingsgericht werken

Hij is nauw betrokken geweest bij het opzetten van een ambulant crisisteam in Groningen, zorgcoördinatie en het project Vangnet & Advies op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg. In 2018 heeft hij BuurtzorgT opgezet in Groningen.

Essentie van hulpverlenen: hulp aan mensen zonder betekenis en wederkerigheid in contact is probleemoplossing zonder de gebruiksaanwijzing te kennen: Je weet wat je doet, maar begrijpt het niet. Aansluiten bij een hulpvrager, belevings- en betekenisgericht werken zorgen voor een krachtgerichte benadering. Altijd systemisch werken in de context met het netwerk van hulpvrager.