Gerda Scholtens

Gerda Scholtens is Projectleider Herstelwerkplaats en Leertuin Zorg en Veiligheid en associate member van Movisie

Kernwoorden: Samenwerking met ervaringswerkers, herstelondersteunende zorg

In 1997 ben ik begonnen als kwartiermaker in Zoetermeer samen met Doortje Kal. Kwartiermaken en de samenwerking met ervaringswerkers loopt als een rode draad door mijn werkzame leven. De afgelopen jaren heb ik gewerkt als projectleider mensen met verward gedrag in Cranendonck. Om de stem van de mensen zelf en hun naasten te versterken, ben ik sinds 2018 projectleider van de herstelwerkplaats samen sterker worden. Daarnaast ben ik ook projectleider van de Leertuin Zorg en Veiligheid waarvan de doelstelling is een handelingskader ontwikkelen met beroepskrachten zorg en veiligheid voor het zorgvuldig delen van persoonsgegevens om preventief te werken en escalatie te voorkomen. Beide projecten eindigen in juli 2019. Vanwege deze ervaringen ben ik recent toegevoegd aan de Vliegende Brigades+, een initiatief van het Schakelteam mensen met verward gedrag. Via dit team kunnen gemeenten en organisaties een beroep doen op een expert.

Naast deze werkzaamheden ben ik bezig een klein onderzoek af te ronden naar de wijze waarop de Herstelacademie in Haarlem de organisatie en het aanbod zo inricht dat dit aansluit bij de ervaringen van de deelnemers en persoonlijke groei bevordert.
Recent heb ik een leertraject afgerond bij de Stichting Welzijn Velsen met de sociaal cultureel werkers over het (samen)werken met mensen in kwetsbare omstandigheden.

Vaardigheden en kwaliteiten:

  • Projectleiding
  • Bruggenbouwer
  • Ontwikkelen en begeleiden van leertrajecten kwartiermaken, presentie, rehabilitatie, herstelondersteunende zorg en wijkgericht werken
  • Organiseren en begeleiden van Communities of Practice in de wijk
  • Coachen sociale wijkteams en zelforganiserende teams
  • Individuele coaching
  • Diverse publicaties in verschillende tijdschriften en correspondent van het Tijdschrift Participatie en Herstel