Helma Brinkman

Helma Brinkman is teammanager opbouw- en vrijwilligerswerk bij Amaryllis Leeuwarden en associate member bij Movisie.

Helma Brinkman is werkzaam bij Amaryllis Leeuwarden. Een organisatie voor sociaal werk en welzijn. In Leeuwarden is deze organisatie verantwoordelijk voor de basisondersteuning voor alle inwoners in de gemeente. 

Helma Brinkman

In het kort

Werkgever: Amaryllis Leeuwarden
Functie: teammanager opbouwwerk en vrijwilligerswerk en portefeuillehouder Armoede en schulden.
Kernwoorden: wijkteam, verbinden, opbouwwerk, van abstract naar concreet, pragmatisch

In Leeuwarden zetten we opbouwwerk en vrijwilligerswerk in om in de wijken de sociale basis te versterken. Door organisaties en bewoners met elkaar in contact te brengen, goede ideeën te ondersteunen en groepen bewoners te helpen zichzelf te organiseren. Meer informatie is te vinden op www.amaryllisleeuwarden.nl en op www.samenleeuwarden.nl