Henk Beltman

Henk Beltman is projectleider bij Zorgbelang Inclusief en Associate member van Movisie.

Foto van Henk Beltman

Henk Beltman werkt bij Zorgbelang Inclusief en is actief op het brede thema burgerparticipatie. Hij adviseert en ondersteunt zowel gemeenten als burgerinitiatieven en adviesraden sociaal domein in de invulling en vormgeving van participatie van burgers. Hieronder enkele voorbeelden van activiteiten die relevant lijken voor het leveren van een bijdrage aan de beoogde versnelling van de transformatie van het sociaal domein.

In het kort

Werkgever: Zorgbelang Inclusief
Functie: Projectleider
Kernwoorden: Burgerparticipatie, strategie, klankbord, vernieuwing transformatie

Hij adviseert diverse burgerinitiatieven over hun strategie, activiteiten en relaties met gemeente en instellingen. Een voorbeeld is de buurtcoƶperatie Apeldoorn-Zuid, een initiatief van maatschappelijk betrokken burgers die de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van kwetsbare burgers versterken. Hij werkt mee aan de oprichting van de buurtacademie en geeft trainingen aan toekomstige buurtassistenten (actieve vrijwilligers) en burgers over de Wmo en invloedmogelijkheden.

Verder adviseert hij adviesraden sociaal domein over zowel hun rolopvatting als over aansprekende en flexibele manieren om meer en beter in contact te komen met burgers met afstand tot de samenleving en politiek.

Ook is hij een klankbord voor gemeenten die invulling willen geven aan het brede begrip burgerparticipatie: houding van ambtenaren, ruimte voor burgerinitiatieven, formele advisering, nieuwe vormen van lokale democratie, flexibele vormen etc. De relatie tussen burgerparticipatie en transformatie van het sociaal domein is onderdeel van die klankbordfunctie.
Ten slotte levert hij een bijdrage aan lessen burgerschapsonderwijs van een opleiding voor jongeren die uit het reguliere onderwijs zijn gevallen.

Henk is bereid zijn ervaringen over burgerparticipatie en kennis van het sociaal domein te delen als associate member en daarmee een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van de transformatie van het sociaal domein.