Jeannette Telder

Jeannette is sociaal professional en associate member van Movisie.

Jeannette Telder

 

Werkgever: WIJeindhoven

Functie: Ontwikkelaar kwaliteit  

 

 

Als ontwikkelaar kwaliteit bij de Stichting WIJeindhoven begeeft Jeanette zich op veel verschillende terreinen. Het zichtbaar maken van resultaten is een belangrijk speerpunt. In dat licht heeft WIJeindhoven in 2017 samen met Movisie en Utrecht een passend meetinstrument ontwikkeld, dat ondersteunend is voor de inwoner en generalist én tevens management informatie oplevert, het Wat Telt instrument. Dit instrument is de basis voor een plan van aanpak, dat leidend is voor de ondersteuning van de inwoner. Tevens geeft het instrument informatie om het inhoudelijke beleid aan te passen. 

Voor de vernieuwende (wijk)aanpak Buurt in Bloei onderzoekt WIJeindhoven welke resultaten deze inzet oplevert voor inwoners en organisaties, maar ze proberen ook de publieke waarde hiervan in kaart te brengen.
Ervaringen van inwoners, generalisten en partners worden systematisch opgehaald en leiden tot aanpassingen in processen en werkwijzen

Jeannette: 'Mijn drive bestaat uit om de systemen, processen en richtlijnen daadwerkelijk ondersteund te laten zijn de medewerkers én de bedoeling. Maar ambitie is ook de resultaten en outcome van het belangrijke vak sociaal work zo goed mogelijk in kaart te brengen.'