Jenny Zwijnenburg

Jenny Zwijnenburg was Sociaal Werker van het jaar 2014, is onderzoeker voor Tranzo en Associate member van Movisie.

Foto van Jenny Zwijnenburg

Jenny is werkzaam als sociaal werker en actie-onderzoeker. Zij was Sociaal Werker van het jaar 2014. Zij ontwikkelde Vangnetwerken. Dit is een sociaal werk methode om voor en met sociaal geïsoleerde mensen een steunnetwerk op te bouwen vanuit het idee dat iedereen iets kan bijdragen. Deelnemers organiseren activiteiten voor en met elkaar en voor de omringende wijk. Deelnemers voelen zich hierdoor aan elkaar verbonden en bieden elkaar in het netwerk sociale steun. De sociaal werker inspireert en ondersteunt de deelnemers, leidt de onderlinge steun in goede banen en signaleert kansen en risico's. Inmiddels worden samen met Contourde Twern in Tilburg twee Vangnetwerken ontwikkeld in een 2-jarig project.

Naast haar werk in de uitvoering, voert Jenny actieonderzoek uit naar de werkende principes van de methode. Zij heeft zich hiertoe als buitenpromovendus verbonden aan Tranzo, academische werkplaats sociaal werk.

 

 

In het kort

Werkgever: AanEen (als zelfstandige)
Functie: Sociaal werker/onderzoeker
Kernwoorden: Sociaal isolement, kwetsbare ouderen, zorgwekkende zorgmijders, VraagWijzer, Mantelzorg, Persoonsgericht/Vraaggericht werken.

Een element dat steeds in haar werk terugkomt is: verbinden. Verbinden van organisaties; verbinden van professionals ; verbinden van professionals en vrijwilligers met hun cliënten en verbinden van cliënten met hun sociale omgeving.

Verbindingen komen tot stand in het handelen van de betrokkenen. De theorie van het handelingsonderzoek vormt een belangrijk uitgangspunt voor Jenny's werk. Hier staat naast het streven naar kennisvermeerdering ook verbetering en van sociale situaties centraal.