Liza Bruinhart

Liza Bruinhart is eigenaar van Stichting House of Professionals en Associate member van Movisie.

Liza is een enthousiast, innovatief, gedreven en verbindend. In 2018 heeft Liza zich toegelegd op de ontwikkeling van een nieuwe reflectie methode. Binnen Stichting House of Professional houdt zij zich bezig met activiteiten ten behoeve van het vergroten van vakmanschap van sociale professionals. Liza is ruim 12 jaar werkzaam geweest als medewerker bij SAVE, onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland. Samen Veilig biedt hulp bij zorgen over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer.

Liza Bruinhart

In het kort

Werkgever: Stichting House of Professionals
Functie: Eigenaar, bestuurder
Kernwoorden: Enthousiast, innovatief, gedreven, verbinden

In 2018 heeft Liza de Stichting House of Professionals opgezet met een collega en besloten zich daar op toe te leggen. House of Professionals is letterlijk een huis voor alle sociale professionals die zich willen bezighouden met het vergroten van hun vakmanschap door middel van reflectie.
Binnen Samen Veilig heeft Liza een ontwikkeling van specialist naar generalist gemaakt. Zij heeft maatregelen binnen diverse juridische kaders uitgevoerd en binnen een pilot gewerkt om deze kennis preventief beschikbaar te stellen, zodat de juridische kaders voorkomen kunnen worden. In haar rol als medewerker SAVE is Liza altijd op zoek geweest naar de verbinding met ketenpartners, ook wanneer deze niet voor de hand lag. Ketenpartners waardeerden Liza om haar kennis, kunde en out-reachende houding.  

Middels een detachering binnen de gemeente is Liza bezig geweest met de herinrichting van het proces van toeleiden naar zorg. In dit project wist zij haar jarenlange ervaring vanuit visie op een krachtige manier te verbinden aan de politieke doelstellingen. Liza heeft een duidelijke visie op het domein van hulpverlening, zij staat voor bepaalde waarden in het werk en is in staat anderen de noodzaak voor de verandering te laten inzien.

House of Professionals

House of Professionals is een stichting die zich richt op het vergroten van vakmanschap van sociale professionals. Het hart van House of Professionals betreft een simpele, maar doeltreffende reflectie methode, de Spiegelreflectie methode. Daarnaast worden diensten geboden die te maken hebben met leren en ontwikkelen, zoals coaching on the job. House of Professionals werkt samen met de Hoge School van Utrecht.