Magdy Khalil

Netwerkmanager van SEZO/ Buurtteam Amsterdam Nieuw-West en Associate member van Movisie.

Foto van Magdy Khalil

Magdy is ooit uit onvrede over het toenmalige aanbod voor (probleem)jongeren zelf actief geworden in Amsterdam De Baarsjes. Hij is mede-oprichter van een stichting die jongeren in hun kracht zet, is daarna verder gegaan met het ondersteunen van oudere (migranten) mannen bij het hervinden van hun levenslust, werkte een tijd als projectleider van een sociaal restaurant en verdiepte zich de afgelopen jaren in de mensen met GGZ-problematiek die zijn vastgelopen in hun leven.

In het kort

Werkgever: SEZO
Functie: Netwerkmanager van SEZO / Buurtteam Amsterdam Nieuw-West
Kernwoorden: Sociale basis, wijkopbouw, kwetsbare jongeren, ouderen in isolement, tactvol, oplossingsgericht en met hart voor de medemensen

Hij werkt in het Amsterdamse maatschappelijk veld wat hem, gecombineerd met zijn opgebouwde netwerk van de jaren ervoor, een uiterst waardevolle verbinder voor allerlei partijen maakt. Hij is creatief in het zoeken van nieuwe oplossingsrichtingen en het vinden van samenwerkingspartners. Ook agendeert hij wat in de eigen organisatie nodig is om mensen beter te helpen, gaat in gesprek met andere organisaties in het netwerk en signaleert bij de gemeente de problematiek die hij tegenkomt bij de inwoners van de Amsterdamse zwakkere wijken en bevolkingsgroepen.

Ook staat hij aan de basis van het programma ‘Gouden Mannen’, inmiddels opgenomen als interventie in de databank van Movisie, dat zich richt op kwetsbare 50+ mannen in Amsterdam-West. Het gaat om mannen met een laag inkomen die geen werk (meer) hebben, niet of nauwelijks participeren in de maatschappij, zich gediscrimineerd voelen en een laag zelfbeeld hebben. Vaak is er sprake van GGZ-problematiek.


De interventie van Gouden Mannen is ontwikkeld door Stichting Kantara-Brug en Movisie en voornamelijk bedoeld voor de mensen die er mee (gaan) werken: de professionals, vrijwilligers en stagiaires van lokale organisaties voor welzijn of maatschappelijke ontwikkeling. De deelnemers volgen een basisprogramma over taal, sociale vaardigheden, computervaardigheden en het omgaan met somberheid en stress. Aanvullend zijn er onder andere sport-, theater- of muziekactiviteiten, een cursus over vaderschap en toeleiding naar vrijwilligerswerk.

https://www.movisie.nl/publicatie/gouden-mannen