Norbert Wijnhofen

Norbert Wijnhofen is sociaal psychiatrisch werker bij Buurtteams Volwassenen Nijmegen, Sociaal Werker van het jaar 2019 en Associate Member bij Movisie.

Foto van Norbert Wijnhofen

Norberts doel als ambassadeur van het sociaal werk is de kruisbestuiving tussen het sociaal domein en de ggz verder bevorderen. Norbert Wijnhofen werkt bij sociaalwerkorganisatie Sterker Sociaal werk in Nijmegen. De jury, onder voorzitterschap van Lex Staal, roemt Norbert om de manier waarop hij inhoud geeft aan de innovatie. Hij koppelt kennis uit diverse domeinen van zorg en welzijn aan behoeften van bewoners en vertaalt dit in beleid van de gemeente.

In het kort

Werkgever: Buurtteams Volwassenen Nijmegen
Functie: Sociaal Psychiatrisch Werker
Kernwoorden: Anticiperen, versterken van kracht van mensen, kwetsbaren in de samenleving, eenzaamheid een stem geven

Uit het juryrapport: 'Norbert anticipeert goed op actuele samenlevingsvraagstukken. Hij stuurt op het versterken van de kracht van mensen. Bijvoorbeeld: door nieuwe wetgeving krijgen sociale wijkteams met nieuwe doelgroepen te maken, zoals mensen met psychiatrische problemen die thuis begeleid worden. Norbert heeft zich bekommerd om deze kwetsbaren in de samenleving die minder aandacht krijgen in de media; daarmee heeft hij ook deze eenzaamheid een stem gegeven.'

Norbert is een jaar lang dé ambassadeur van het sociaal werk. Hij neemt daarmee de titel over van Sjef van der Klein, Sociaal Werker van het Jaar 2018.