Petra van der Horst

Petra van der Horst is sociaal professional en Associate member van Movisie.

Foto van Petra van der Horst

Petra is verbonden aan Samen Sterk Zonder Stigma en directeur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Zij gaf leiding aan het landelijk Programma Aandacht voor Iedereen waarbij cliënten- en/of patiëntenorganisaties/raden en Wmo-raden/adviesraden Sociaal Domein ondersteund werden om na de transities hun nieuwe rol te vervullen in het lokale speelveld.

In het kort

Werkgever: Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Samen sterk zonder stigma
Functie: Directeur
Kernwoorden: Verbreding sociaal domein, participatiesamenleving, pragmatisch, praktisch, constructief

Daarnaast leidde zij het landelijke project destigmatisering in de wijk voor Samen Sterk zonder Stigma. Op vele plekken in Nederland begeleidde zij sessies waarbij buren en vrijwilligers geïnformeerd werden over hoe het is om psychisch kwetsbaar te zijn. Er werd met behulp van ervaringsdeskundigen besproken hoe buren met hun psychisch kwetsbare buren en wijkbewoners kunnen omgaan.

Als directeur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein ondersteunt ze adviesraden om hun rol op een nieuwe wijze vorm en inhoud te geven, rekening houdend met de verbreding van het sociaal domein en de ontwikkelingen in de participatiesamenleving.

Petra: 'Ik werk met hart en ziel in het sociaal domein. Door allerlei rollen te vervullen in het sociaal domein - programmaleider, adviseur, sparringpartner, trainer - en door te werken voor en met diverse actoren binnen de gemeente (adviesraden, gemeenteraden, wethouders, beleidsmedewerkers, zorg/welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties etc.) heb ik een goed gevoel voor wat er lokaal leeft en welke ontwikkelingen er zijn. Mijn pragmatische, praktische en constructieve insteek zorgt er altijd weer voor dat ik nieuwe wegen zie voor de steeds weer andere vraagstukken die tevoorschijn komen.'