Rahel Oehrli

Rahel is sociaal professional en Associate member van Movisie.

Foto van Rahel Oehrli

Rahel Oehrli werkt bij Moviera. Daar is zij bezig met diverse projecten gericht op de aanpak van huiselijk geweld, zoals het vergroten van de financiële zelfredzaamheid in de vrouwenopvang door ervaringsdeskundigheid en inzet van vrijwilligers voor kinderen, mannen en vrouwen na huiselijk geweld (landelijke voorloper).

In het kort

Werkgever: Moviera
Functie: Projectmedewerker
Kernwoorden: Huiselijk geweld, financiële redzaamheid vrouwen vanuit ervaringsdeskundigheid

Zij coördineert gesubsidieerde projecten en werkt samen met allerlei partijen, zoals onderzoekers van hogescholen, andere organisaties (Movisie, Blijfgroep, Arosa en Perspektief).