Reinier van der Grijp

Reinier is sociaal professional en Associate member van Movisie.

Foto van Reinier van der Grijp

Reinier werkt als vertrouwenspersoon op het snijvlak van zorg en veiligheid. De doelgroep waarvoor hij werkt bestaat primair uit jongeren (13-27 jaar) met een problematische achtergrond (in drugs, crimineel/overlastgevend gedrag, etc.) In dit werk heeft hij ook te maken met gezinssystemen.

In het kort

Opdrachtgever: Gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren
Functie: Procesregisseur Persoongsgerichte Aanpak, Gemeentelijk Interventiespecialist, Vertrouwenspersoon
Kernwoorden: Persoonlijke aanpak, maatwerk, motivator

Zijn kracht zit vooral in het contact dat hij weet te leggen en te onderhouden met de jongens van de straat. Reinier kiest voor een outreachende aanpak, waarbij hij mensen uit de wijk betrekt, maar ook andere personen uit het netwerk van de jongeren, zoals een eigenaar van een kickboksschool, of een contactpersoon van een moskee of een voetbalclub. Hij kijkt ook altijd naar broertjes en zusjes van de betreffende jongere, vanuit het oogpunt van preventie. Hij zoekt de jongeren thuis op, maar ook in de penitentiaire inrichting. 

Door zijn persoonlijke stijl komt hij vrijwel altijd bij de jongeren binnen, ook in zorgmijdende gezinnen. De kracht van Reinier zit hem in het in beweging krijgen van mensen. Hij combineert daarbij de resultaten die hij met mensen wil bereiken met een intuïtief gevoel voor maatwerk. Reinier: “Ik weet tactvol te bemiddelen bij uiteenlopende standpunten en probeer conflicten op een productieve manier op te lossen”. 

Reinier heeft veel ervaring opgebouwd met de aanpak van complexe problematiek, zowel in grote- als in kleinere gemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam-Zuid, Hilversum, Dronten en Huizen/Blaricum/Eemnes/Laren (HBEL). Hij is ook lid van een denktank georganiseerd vanuit het organized crime field lab. Het doel is om met alle partners te komen tot een effectieve en innovatieve aanpak ten aanzien van het voorkomen van aanwas in de cocaïnegerelateerde criminaliteit 

Reinier is bereid om zijn kennis van de doelgroep, maar ook zijn kennis van wat werkt in de benadering en de aanpak van deze doelgroep met andere gemeenten te delen.