René Wever

René Wever is (mede-)eigenaar van zorgorganisatie geWOONzo en associate member van Movisie.

René probeert zichzelf al 25 jaar in te zetten voor vastgelopen mensen. Daarin richt hij zich vooral op ‘heftige’ zorg: de zorgwekkende zorgmijders, mensen die problemen hebben, veroorzaken en tegelijk niet zo aaibaar zijn, mensen die zich in de rafelranden van de maatschappij staande moeten zien te houden. Denk daarbij aan verslaving, agressie, aan vermeend ongemotiveerde mensen (nog nooit een ongemotiveerde cliënt ontmoet, overigens) en aan de rechtgeaarde Paradijsvogels. Meestal heeft de ‘systeemwereld’ een prominente rol in het veroorzaken dan wel het in stand houden van de ingewikkelde situatie. 

René Wever

In het kort

Werkgever: Zorgorganisatie (geWOONzo)
Functie: Bestuurder, maar vooral als sociaal professional verantwoordelijk voor alle ‘ontplofte casuïstiek’ in onze cliëntenpopulatie. Of voor het doorhakken van (vooral: casusinhoudelijke) knoopjes en knopen. 
Kernwoorden: Gericht ongericht, Vasthoudend en snel afgeleid, Zelfverzekerd onzeker, Geëngageerd, Nogal talig

Het lukt hem meestal aardig om -bijvoorbeeld vanuit het denken in ‘probleemeigenaarschappen’- de situatie van een cliënt van hopeloos en ontregeld naar rustiger en behapbaar te begeleiden. Voor de cliënt, de betrokkenen en de maatschappij. Daarnaast maakt hij zich hard voor de ‘outcasts’: ook minder-aaibare mensen hebben hun plek in een samenleving. En die mogen zij dus ook hebben. Want zij zijn er. 

Hij hoopt dat hij kan bijdragen in het signaleren, agenderen en het kunnen aandragen van mogelijke en concrete oplossingen om ‘zijn doelgroep’ te helpen. Op individueel niveau, op organisatieniveau en op bestuurlijk niveau.