Thijs van der Haar

Met als achtergrond het sociaal domein (algemeen maatschappelijk werk) werkt Thijs van der Haar sinds 2014 in de huisartsenzorg als praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) en vanaf 2015 als kwaliteitsmedewerker POH-GGZ voor huisartsencoöperatie Medicamus, regio noordwest Veluwe. Ook is hij associate member van Movisie.

Vanuit netwerksamenwerking GezondVeluwe werken we aan een regionaal Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM), mede als invulling van de principes uit het IZA, zoals verkennende gesprekken en daarnaast ook een regionaal groepsaanbod vanuit verschillende domeinen (sociaal, ervaringsdeskundig, huisartsenzorg, GGZ, geestelijke verzorging, informele zorg etc.). 

Thijs van der Haar

In het kort

Werkgever: Huisartsencoöperatie Medicamus, Landelijke Vereniging POH-GGZ en huisartsenpraktijken Willemsen-De Vet en Linnaeus in Ermelo
Functie: Kwaliteitsmedewerker POH-GGZ, bestuurslid, POH-GGZ
Kernwoorden: Hulpverlenen vanuit niet-weten / lerende houding, recht doen aan complexiteit, innoveren vanuit sociale benadering / ecosysteem mentale gezondheid. 

Daarnaast is Thijs sinds 2023 bestuurslid bij de Landelijke Vereniging POH-GGZ met als aandachtsgebied domeinoverstijgende samenwerking.