Yakima Altenstad

Yakima Altenstad is Zorgcoördinator bij Linc naar Zorg en Associate member van Movisie.

Foto van Yakima Altenstad

Linc naar Zorg biedt kleinschalige (beschermde) woonvormen en intensieve begeleiding in de thuissituatie. Yakima is opgeleid als maatschappelijk werker en heeft uitgebreide ervaring in trajectbegeleiding, woonbegeleiding en coördinatie van zorg. Zijn specialismen zijn: verslaving, psychiatrische problematiek en gedragsproblematiek (dubbel-diagnostiek).

In het kort

Werkgever: Linc naar Zorg
Functie: Zorgcoördinator
Kernwoorden: Verslaving, psychiatrische problematiek, gedragsproblematiek