Basiscompetenties inclusief werken voor sociale professionals

Inclusietools

Om als professional inclusief te werken is het belangrijk om over een aantal inclusieve basiscompetenties te beschikken.

  • de cliënt centraal stellen (weten dat iedere cliënt een unieke samenstelling van diversiteitsfactoren is);
  • het menszijn in de cliënt centraal stellen en niet op voorhand categoriseren in een doelgroep;
  • beschikken over een open houding;
  • je eigen opvattingen ter discussie durven stellen en vanuit oprechte nieuwsgierigheid een gesprek aangaan met een cliënt.

Aan de slag met inclusieve basiscompetenties:

  • Mini-cursus: werken vanuit zelfregie: in deze minicursus leer je hoe je als professional vanuit zelfregie kunt werken. We koppelen de theorie aan een cliënt uit jouw eigen praktijk. Zo wordt duidelijk waar voor jou mogelijkheden en dilemma’s liggen.
  • Diversiteitsspel Samen Anders: een diversiteitsspel waarmee jongeren en sociaal professionals in gesprek kunnen gaan over verschillende diversiteitsthema’s.
  • Werkwijzen gericht op verminderen discriminatie: in dit schematisch overzicht krijgt u inzicht in wat werkt bij het aanpakken van discriminatie en wat daarbij de belangrijkste voorwaarden zijn.

Terug naar de Inclusietools