8 fasenmodel

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Hulpverleningsmethode voor individuele begeleiding van cliënten in de maatschappelijke opvang waarbij acht fasen in het begeleidingsproces worden onderscheiden en in samenwerking met de cliënt gestructureerd gewerkt kan worden aan haalbare doelen op een of meer van de acht leefgebieden zoals huisvesting, sociaal functioneren, financiën en dagbesteding.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn