Aanranding

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Met (bedreiging met) geweld iemand dwingen tot het plegen of ondergaan van ontuchtige handelingen.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn