Bijzondere doelgroepen

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Doelgroepen die in een bepaalde context als afzonderlijke groepen mensen worden aangemerkt zodat er voor hen in beleid specifieke aandacht is, bijvoorbeeld voor woningcorporaties mensen die een aangepaste woning nodig hebben zoals met een lichamelijke beperking of voor gemeenten mensen die in (ver)minder(d)e mate in staat zijn tot participatie, zoals mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische problemen of ouderen met psychogeriatrische problemen.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn