Brede scholen

begrippenlijst - 31 januari 2014

Omschrijving

Netwerken van verschillende voorzieningen ter stimulering van de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en ter bevordering van de sociale samenhang in de wijk; naast onderwijs kan het netwerk bestaan uit welzijnswerk, sport- en kunsteducatieorganisaties, peuterspeelzalen, kinderopvang, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, bibliotheken en jeugdzorg; de activiteiten voor kinderen, jongeren, ouders, buurtbewoners of andere doelgroepen zijn afhankelijk van de behoeften in de wijk, zoals voor- en vroegschoolse educatie, activiteiten onder schooltijd zoals schoolbuurtwerk en maatschappelijke stages, naschoolse activiteiten rond kunst, sport, media, ict, natuur en milieu, volwasseneneducatie en opvoedingsondersteuning voor ouders; de gebouwen kunnen ook gebruikt worden als voorziening voor alle wijkbewoners en -organisaties, bijvoorbeeld voor een internetcafé of buurtfeesten.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn