Centrumgemeenten

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Formele samenwerkingsvormen, gelegitimeerd door de wet gemeenschappelijke regelingen, waarbij een (meestal grotere) gemeente activiteiten uitvoert, ambtelijke bevoegdheden uitoefent en financiën beheert mede namens (kleinere) gemeenten in de regio; een voorbeeld is het uitvoeren van het beleid gericht op de maatschappelijke zorg en opvang.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn