Civil society

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Systeem van verbanden waar mensen vrijwillig deel van uitmaken en die geen onderdeel van de overheid uitmaken, zonder winstoogmerk opereren en niet op familie- of vriendenbanden berusten; civil society gaat uit van betrokkenheid van burgers bij de publieke zaak, vergroting van maatschappelijk zelfbestuur, minder overheidsbemoeienis, beperking van commerciële invloeden en versterking van gemeenschapszin en tolerantie.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn