Cliëntenraden

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Raden van bewoners of van gebruikers van een zorginstelling, die bevoegdheden hebben om het beleid van de instelling en de samenstelling van het instellingsbestuur te beïnvloeden; cliëntenraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan de instelling over zaken die voor de cliënten belangrijk zijn.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn