Competentieprofielen

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Systematische, gestandaardiseerde beschrijvingen van beroepen, veelal bestaande uit een beroepsbeschrijving en een overzicht van de kerntaken, de kernopgaven en de beroepscompetenties die bij dat beroep horen en die gelden voor een vakvolwassen beroepsbeoefenaar; beroepsprofielen vormen de basis voor kwalificatiedossiers en opleidingsprofielen voor het onderwijs.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn