Decentralisaties

begrippenlijst - 20 februari 2014

Omschrijving

Het verlenen van meer zelfstandigheid aan onderdelen, op staatkundig, economisch of bestuurlijk gebied, bijvoorbeeld aan overheidsbestuur, steden of organisaties; in het bijzonder de voorziene overgang van de (uitvoering van de) participatiewet (voorheen wet werken naar vermogen), de jeugdzorg, de awbz (overgang van extramurale begeleiding van awbz naar wmo) en passend onderwijs van landelijk en/of provinciaal niveau naar gemeentelijk niveau.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn