Discriminatie

begrippenlijst - 18 maart 2014

Omschrijving

Ongeoorloofd onderscheid of ongelijke behandeling op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn