Doelgroepenbeleid

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Overheidsbeleid gericht op specifieke groepen die in een bepaald opzicht in een achterstandssituatie verkeren, bijvoorbeeld allochtonen of vrouwen op de arbeidsmarkt; doel van het beleid is om die achterstand weg te werken door extra aandacht te besteden aan de desbetreffende groepen.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn