Effectevaluaties

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Het nagaan of interventies het beoogde effect hebben gehad (ook wel outcome of impact genoemd) en of het door de methode, werkwijze of interventie tot stand is gekomen, door de situaties voor en na de interventies met elkaar te vergelijken.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn