Eigen kracht

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Eigen talenten, vaardigheden, kennis en contacten van mensen; er is een tendens in de zorg- en hulpverlening om de eigen kracht van mensen aan te spreken en te versterken zodat mensen zelfredzamer worden en de zorgvraag vermindert

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn