Eigen regie

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Vermogen van iemand om zelfstandig te bepalen hoe zijn leven op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, sociale contacten, eruit moet zien; ook de mogelijkheid om iemand zo veel mogelijk regie te laten houden over zijn leven wanneer hij zorg en/of begeleiding nodig heeft.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn