Ervaringsdeskundigheid

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Kennis die door ondervinding is verkregen en verrijkt met ervaringen van anderen en waarmee problemen van hulpvragers herkend kunnen worden en deze hulpvragers ondersteund kunnen worden.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn