EVC

begrippenlijst - 12 maart 2013

Omschrijving

Erkenning verworven competenties; systeem voor het erkennen van eerder of elders verworven competenties wat resulteert in het toekennen van vrijstellingen, certificaten of diploma's, bijvoorbeeld bij werkervaring of eerder gevolgde opleidingen van vrijwilligers, herintreders en mensen van buitenlandse afkomst.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn