FACT

begrippenlijst - 26 november 2014

Omschrijving

Functie assertive community treatment, Nederlandse variant van act; intensieve behandelmethode voor mensen met chronische, ernstige psychiatrische problemen en daarbij problemen als verslaving, dakloosheid, werkloosheid, waarbij een multidisciplinair team van onder meer psychiater, maatschappelijk werker, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en activiteitenbegeleider zorg, begeleiding, psycho-educatie en resocialisatie bieden in de thuisomgeving; het team is zeven dagen per week dag en nacht bereikbaar.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn