Familieparticipatie

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

  1. Beleid in zorginstellingen dat erop gericht is de inbreng en invloed van familieleden te vergroten door naasten van bewoners bij de zorg te betrekken, hen te informeren en ondersteuning te bieden 
  2. Het meehelpen door een naaste bij de verzorging van een familielid in een (zorg)instelling
Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn