Gebiedsgerichte aanpak

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Integrale aanpak van verschillende problemen op verschillende beleidsterreinen door bijvoorbeeld provincies en gemeenten, gericht op een bepaald gebied zoals een regio, een stadsdeel of een wijk.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn