Gedwongen huwelijk

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Huwelijk waarbij een of beide huwelijkspartners geen eigen zeggenschap heeft over de sluiting van de huwelijksverbintenis en daarmee niet instemt; er bestaat een glijdende schaal van lichte dwang in de vorm van sociale en psychologische druk tot het dwingen van een zoon of dochter om te trouwen door te dreigen met of toepassen van lichamelijk of geestelijk geweld.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn