Generalisten

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Sociale professionals met een brede, niet specifieke kennis op een ruim gedefinieerd terrein; gaan integraal en dichtbij aan het werk met vragen en problemen op meerdere leefgebieden en passen daarbij ook de werkwijze aan door een meer persoonlijke, vraaggerichte, outreachende en niet vrijblijvende aanpak; generalistische beroepskrachten hebben namen als frontlijnwerkers en wijkcoaches.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn