Geweld in afhankelijkheidsrelaties

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Alle vormen van geweld die zich kenmerken door een afhankelijkheidsrelatie tussen dader en slachtoffer, zoals huiselijk geweld, seksueel geweld, huwelijksdwang en mensenhandel en geweld door hulpverleners, priesters, leerkrachten enz..

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn