Handelingsverlegenheid

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Niet weten hoe te handelen in een bepaalde situatie, in het bijzonder een door angst ingegeven onvermogen om (nog) adequaat te handelen bijvoorbeeld richting een leerling met gedragsproblemen of richting een cliënt of patiënt die agressief of intimiderend gedrag vertoont.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn