Huisverbod

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Verbod tot het betreden van de woning voor tien dagen (eventueel verlengd tot maximaal vier weken) dat door de burgemeester kan worden opgelegd in crisissituaties waarbij huiselijk geweld of kindermishandeling dreigt plaats te vinden of al heeft plaatsgevonden; het tijdelijk huisverbod heeft tot doel de dreiging en onrust in het gezin te doorbreken, een adempauze in te lassen en hulp op gang te brengen voor slachtoffer(s) en pleger.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn