Incest

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

  1. Seksueel contact tussen naaste bloedverwanten.
  2. Alle gedwongen seksuele contacten door degenen die tot de huiselijke of vertrouwde kring behoren met eigen kind, stief- of pleegkind, of bijvoorbeeld een aan zijn zorg of opleiding toevertrouwde pupil.
Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn