Inclusie

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Visie op participatie die uitgaat van gelijke mogelijkheden en kansen voor elk individu, ongeacht beperkingen, leeftijd, gender, sociaal-culturele achtergrond, etniciteit, enz., met volledige acceptatie en waardering van de samenleving; ook het proces van inclusiever worden van een samenleving.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn